زهرا پورعزیزی، متولد تهران و ساکن پاریس، از نویسندگان برتر مسابقه‌های داستان‌نویسی انتشارات علمی-فرهنگی و آفتابگردان، و از شاعران جوان برگزیده‌ی بنیاد ژاله اصفهانی است. از او چند داستان کوتاه در مجموعه‌های داستان گروهی و دو مجموعه شعر منتشر شده است. او به ویراستاری، تالیف و برگردان مقالات و قطعات ادبی می‌پردازد، به فارسی و فرانسه می‌نویسد و ترجمه می‌کند. 

a woman with glasses and a flowered dress
a woman with glasses and a flowered dress

© MoHo Pourazizi

Zahra Pourazizi, née à Téhéran, vit à Paris. De langue persane, elle est lauréate de trois concours littéraires pour jeunes écrivains et distinguée parmi les meilleurs poètes de la nouvelle génération par la Jaleh Esfahani Cultural Foundation. Certaines de ses nouvelles ainsi que ses deux recueils de poèmes ont été publiés. Correctrice de littérature persane et auteure d’essais littéraires, elle écrit et traduit en persan et en français.